E-İhracat Yapacaklar İçin Temel Bilgiler

E-İhracat Temel Bilgiler
E-ihracat, uluslararası pazarlara açılmanın online yoludur. Dünyanın farklı ülkelerindeki müşterilere ulaşmak için büyük bir potansiyel sağlayan e-ihracat; hedef pazarın belirlenmesinden lojistik altyapının kurulmasına, web sitesi tasarımından lokal vergilendirme mevzuatlarına, lokalizayondan ödeme yöntemlerine kadar çok sayıda faktörün bir araya geldiği bir süreçtir. Nihai hedef, yurt dışı pazarlarda ürün satmaktır. Yeni uluslararası pazarlar için de basamak niteliği taşıyan e-ihracat, girişimin büyüklüğü oranında fırsatlar sunmaktadır.

E-İhracat Yapacaklar İçin Temel Bilgiler

İhracat, yurt dışındaki bir pazara mal veya hizmet gönderme işlemlerinin bütünüdür. E-ihracat ise, farklı ülke ve/veya ülkelerdeki hedef kitleye online satış yapma işlemlerini çevreleyen süreçlerdir. “Sınır ötesi e-ticaret” olarak da tanımlanan e-ihracat, geleneksel ihracata göre birçok avantaj sunmaktadır.

Farklı ülkelerdeki pazarlarda fiziksel bir varlığa gerek olmadan potansiyel müşterilere ulaşma imkanı veren e-ihracat, ülke ekonomisine katkı sunmaktadır. Son yıllarda birçok firma, e-ihracat yolları aramaktadır. Giderek artan bir ivme ile büyüme trendi içinde olan e-ihracat, geleceğin ihracat hedeflerinde önemli bir yer edinme potansiyeli barındırmaktadır.

E-İhracatın Avantajları Nelerdir?

E-ihracat, dahili ve harici birçok avantaj sunmaktadır. Ancak bu avantajlardan tam olarak faydalanabilmek için kısa ve uzun vadeli yatırımlar yapılması gerekmektedir. 

E-ihracatın bazı avantajları şunlardır;

 • E-ihracat, ürün ve hizmetleri lokasyona göre özelleştirmeyi sağlar.
 • Lokalizasyon (yerelleştirme) sayesinde e-ihracat firmasının web sitesi farklı ülkelere göre yerelleştirilebilir.
 • Geleneksel ihracata göre zaman, emek ve para daha az harcanır.
 • Yerel paydaşlarla işbirliği imkanları sağlayarak, şirketin hedeflerini büyütmesine yardımcı olur.
 • Devlet teşvikleri ve destekleri fazladır.

E-İhracatta Kullanılan Bazı Terimler

E-ihracat yapan kişiler/firmalar, birçok yeni terimle karşılaşmaktadır. Bu terimler, e-ihracatın temelini oluşturur. E-ihracat terimlerini iyi öğrenmek, başarılı bir girişimin anahtarıdır.

E-ihracatta yaygın olarak kullanılan bazı önemli terimler şunlardır;

Armonize Sistem Kodu (Harmonized System (HS) Code)

Uluslararası ticaret standartlarından biridir. Ürünlere armonize şekilde numara ve isim verilmesidir.

A.TR Dolaşım Belgesi

Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasında Gümrük Birliği anlaşması belgesidir. Dolaşımı serbest olan mallarda gümrük muafiyeti için düzenlenir.

B2C (Business to Consumer – İşletmeden Müşteriye)

Bir işletmeden müşteriye e-ticaret modelidir.

Dijital Cüzdan

Ödeme yöntemleri için müşterilerin ödeme bilgilerini ve şifrelerini depolayan bir sistemdir.

ETGB

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesinin kısaltmasıdır.

Entegrasyon

E-ticaret sitelerinin farklı sistemlerle uyumu için bütünleştirilmesidir.

Lokalizasyon (Yerelleştirme)

Yurt dışında kurulan şirketin online profilinin yerel dile ve kültüre uygun olarak hazırlanması süreçleridir.

GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu)

Ürünlerin tanımını ve ayrımını yapmak üzere kullanılan kodlardır.

Gümrük Tarife Cetveli

Ürünün niteliklerine göre sistematik olarak sınıflandırılmasını ve gümrük vergisi oranlarını gösteren cetveldir.

Mikro İhracat

E-ihracatı destekleyen bir ticari yapıdır. Yurt dışına satılan 300 kg ve 15.000 EUR’dan az siparişler için geçerlidir.

Pazaryeri (Marketplace)

Farklı bir ülkede ürün satma imkanı bulunan yerdir. Ayrıca, şirketlerin ve tüketicilerin satış yapabildiği online platformlardır.

Türkiye’den E-İhracat (*)

Sınır ötesi e-ticaret, teknolojinin gelişmesine paralel olarak yeni imkanlar ve fırsatlar sunmaktadır. Türkiye’de e-ihracat yapmak isteyen firmalar, elde ettikleri fırsatların yanında bazı zorluklarla da karşılaşabilmektedir.

Türkiye’den e-ihracatta önemli bazı hususlar şunlardır;

 • E-ihracatta müşteri kitlesine özel web sitesi ve yerel lojistik çözümler ön plana çıkmaktadır.
 • Dünya genelinde hazır giyim, moda ve kozmetik ürünleri başat online alışveriş kalemleridir. Bu sebeple e-ihracat firmaları, bu alanlara ağırlık vermektedir.
 • Sınır ötesi e-ticareti etkileyen zorlukların başında sahtecilik ve dolandırıcılık gelmektedir.
 • E-ihracat için tutarlı ve öngörülebilir lojistik hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
 • E-ihracat, yurt dışından gelen taleplerin alışverişe dönüşmesiyle şirketlere ciro artışı sağlamaktadır.
 • Uluslararası pazarlarda e-ihracat yapabilmek için faaliyette bulunulan ülke ve/veya ülkelerin yerel değerlerine uygun stratejiler geliştirilmelidir.
 • E-ihracatta dijital süreçler, teslimat, ödeme ve lojistik noktalarında büyük önem arz etmektedir.
 • E-ihracatta teslimat ve ödeme koşulları, ülkelerin coğrafi ve demografik farklılıklara göre değişebilmektedir.
 • Tüketicilerdeki farklı davranış alışkanlıkları, e-ihracatta farklı stratejilerin ele almasını zorunlu kılmaktadır.
 • E-ihracat, mal ihracatı olmaktan öte dijital oyun, mobil uygulama ve film gibi hizmet ihracatına büyük katkı sunmaktadır.

E-ihracatla ilgili bazı veriler de şunlardır;
 • 2020 yılında global e-ticaret hacminin %64'ünün gelişmekte olan ülkeler tarafından oluşturulması beklenmektedir.
 • Dünyada sınır ötesi e-ticaret hacmi 400 milyar dolarlık bir hacme ulaşmıştır. Bu rakamın 2020 yılında 1 trilyon dolar sınırına yaklaşması öngörülmektedir.
 • Türkiye’den en çok e-ihracat yapılan ilk 10 ülke sırasıyla; ABD, Almanya, Suudi Arabistan, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya’dır.
 • En çok e-ihracatı yapılan kategoriler ise; giyim eşyası ve aksesuar, mücevher, ayakkabı, halı, bitkisel ürünler ve yedek parçadır.

Türk ürünleri, e-ihracat yapmak isteyen KOBİ'ler önemli bir kaynak teşkil etmektedir. E-ihracata başlayan firmaların çoğunluğunun en az iki yıldır Türkiye’de e-ticaret yaptığı görülmektedir. Yurt dışında bilinen Türk marka sayısının artırılması marka stratejisi programları oluşturulmasının önemine vurgu yapılmaktadır. Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki sınır ötesi e-ticaret potansiyeli ve fırsat alanları giderek artmaktadır.

KAYNAK
(*) TÜSİAD E-İhracat Raporu – 2019, E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar 2019.
Yazar: Eren ŞENOĞUL | E-Ticaret Danışmanı
Görüşleriniz

Yorumlarınız

0 Yorumlar