E-İhracat Devlet Teşvikleri Nelerdir?

E-ihracat devlet teşvikleri
E-ihracat yapan firmalar, yurt dışındaki faaliyetleri kapsamında önemli miktarda devlet teşviki alabilmektedir. E-ihracat devlet destekleri için, e-ihracatta kullanılan web sitesinin, faaliyette bulunulan ülkenin/pazarın diline uygun şekilde yerelleştirilmesi veya lokalizasyonunun yapılması gerekmektedir. E-ihracat devlet teşvikleri için aynı zamanda e-ihracat aracılığı ile satılacak ürünlerin Türkiye’de üretilmiş olması şartı aranmaktadır.

E-İhracat Devlet Teşvikleri Nelerdir?

E-ihracat firmaları, devlet teşvikleri ile yurt dışı pazarlara güvenli bir adım atabilmektedir. Özellikle e-ihracat için ilk yatırım maliyetlerini karşılayamayacak durumdaki firmalar için e-ihracat devlet destekleri, şirketin büyüme sürecine katkı sunmaktadır. Yurt dışı yatırımları için sunulan devlet teşvikleri, faaliyet sürecinde kullanılacak kalemleri içermektedir. Ayrıca, yurt dışında şirket kurmak için de devlet destekleri sunulmaktadır.

E-İhracatta Devletin Teşvik Verdiği Alanlar

Devletin elektronik ticaret için verdiği destekler firmalara büyük katkı sağlamaktadır. E-ihracat devlet destekleri de yurt dışı pazarlara adım atmak isteyen firmaları ihtiyaç duydukları kalemlerde desteklemeye odaklanmaktadır. Teşvik ve destekler, e-ihracatta yurt dışına açılma sürecinde her aşamada destek sağlamayı amaçlamaktadır. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen teşvikler için Ticaret Bakanlığına veya İhracatçı Birliklerine başvuru yapılabilmektedir.

Ticaret Bakanlığı’nın ihracata yönelik verdiği teşviklerden yararlanmak için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Devlet teşviklerinden yararlanmak için de belli bir süreç izlenmelidir. Teşvik ve destekler için alt ve üst sınırlar vardır.

Devletin e-ihracat için verdiği teşvikler şu alanlarla ilgilidir;

  • E-ihracat girişimleri için marka tescili ve pazara giriş seyahat masrafları,
  • İhracatçılar tarafından desteklenen yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım giderleri, 
  • Bazı ülkelerdeki tanıtım/pazarlama faaliyetleri,
  • E-ihracat için yurt dışında birim açma destekleri (Açılış ofisi, mağaza, depo ya da showroom gibi)
  • Yurt dışında e-ihracat için tasarlanan yerelleştirilmiş web sitelerinin dijital reklam maliyetleri,
  • Gazete, dergi, televizyon, billboard ve radyo gibi geleneksel medya mecralarında yayınlanacak yerel dildeki ilanlar,
  • Tanıtım amacıyla yurt dışına gönderilen çeşitli promosyon malzemeleri için teşvik verilebilmektedir.

E-İhracat Devlet Teşvikleri Nelerdir?

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat için verilen 14 farklı destek vardır. Bu desteklerden e-ihracat firmaları da yararlanabilmektedir.

E-ihracat devlet teşviklerinden bazıları şunlardır;

Marka tescil ve korunma desteği

Sınır ötesi e-ticaret kapsamında hizmet, ürün veya yurt içinde tescili yapılmış markaların yurt dışındaki pazarlarda tescilinin yapılması ve markanın korunması için harcanan kalemler için verilen destektir. Bu kapsamda marka tescili araştırması, patent bürosu hizmetleri gibi giderler desteklenmektedir.

Pazar araştırması seyahat desteği

E-ihracat yapmak isteyen firmaların hedef pazar araştırması amacıyla düzenleyecekleri seyahatler için verilen destektir. Firmadan iki kişinin, 1 ila 20 günlük ve en fazla 3 ülkeye yapacağı yurt dışı pazar araştırması seyahatlerinde ulaşım ve konaklama giderlerinin yüzde 70’i desteklenmektedir. 

Rapor desteği

Ticaret Bakanlığının uygun gördüğü kurumlardan alınan veya kuruluşlara yaptırılan raporlara yönelik bir destektir. Bu raporlar; pazar araştırması, veri izleme, değerlendirme faaliyetleri, şirket veya marka odaklı raporlar, çeşitli başlıklarda mali ve hukuki analiz raporları gibi raporlardır. Bakanlılığın ön onayı ile verilebilen bu destek iki yıllıktır ve destek oranı yüzde 60’tır.

Şirket satın alma desteği

Yabancı şirket veya marka odaklı raporlar ile yabancı şirket alımı işlemlerine ilişkin mali ve hukuki raporlar için giderler destek kapsamındadır. Bakanlığın ön onayı ile verilen desteğin oranı yüzde 75’tir.

Belge desteği

Çevre, kalite ve sağlık gibi konularında teknik mevzuat ve uyum için verilen destektir. Bu başlıklarda; belge, izin, danışmanlık, ruhsat, sertifika, eğitim ve diğer belgelendirme giderleri yüzde 50 oranında desteklenmektedir.

Birim desteği

Yurt dışı faaliyetleri için şirket bünyesinde açılan birimlerin vergi, harç,  kira ve komisyon giderleri yüzde 40 ila 50 oranlarında desteklenmektedir.

Reklam ve tanıtım desteği

E-ihracat için yapılacak reklam, tanıtım, pazarlama, sponsorluk ve ilan giderleri ile kokteyl, konferans, seminer ve lansman gibi faaliyetlerin giderleri desteklenmektedir. Destek oranı yüzde 60’tır.

Fuar desteği

Yurt dışındaki fuarlar için yüzde 50 oranında destek verilebilmektedir. Destek verilen fuarların kapsamı ve destek süresi farklılık arz etmektedir.

E-ihracat devlet teşvikleri için şu linkten detaylı bilgi alınabilir: https://ticaret.gov.tr/data/5b87fac913b8761160fa1cf0/Devlet_Yardimlari_Rehberi.pdf 

Yazar: Eren ŞENOĞUL | E-Ticaret Danışmanı
Görüşleriniz

Yorumlarınız

0 Yorumlar