SOLERA - CHATBOT

E-Perakendecilik Nedir?

eren şenoğul
E-Perakendecilik Kavramı

E-Perakendecilik

Her işin başına "E" gelince, asıl işin elektronik ortamda yapılması aklımıza gelebilir.
E = Elektronik :) Gelin önce Perakende ve Perakendecilik kavramlarını analiz edelim ve sonra E-Perakendecilik hakkında bilgi sahibi olalım.


Perakende ve Perakendecilik Kavramı


Perakendecilik kavramına gelmeden önce “Perakende Nedir” sorusuna cevap arayıp, perakendenin ne demek olduğunu anlayalım.

💠 Perakende: Farsça kökenlidir. Kelime anlamı "düzenli olmayan, dağınık" demektir. Ürünlerin toplu olarak değil de tek tek ya da birkaç parça halinde satılmasına dayanan satış biçimidir.

💠 Perakendecilik: Ürünlerin bir işletme aracılığıyla tek tek ya da küçük miktarlarda tüketiciye satılmasına dayanan satış biçimidir. Perakende olarak yapılan alışveriştir.

Gelişen teknoloji ve bununla birlikte değişen müşteri profili perakendeciliğin elektronik ortama taşınmasına sebep olmuş ve e-perakendecilik kavramı ortaya çıkmıştır.


E-Perakendecilik Nedir?

Günümüzde kullanıcıların akıllı cihazlardan ve yeni teknolojilerden fayda sağlayarak mekan ve zaman gözetmeksizin aralarında iletişim kurdukları ve işlerini bu yolla tamamladıkları görülmektedir. Bu sayede değişen müşteri profili e-perakendeciliğin ortaya çıkmasına ve hareketlenmesine neden olmaktadır.

💠 E-Perakendecilik: Perakendeci ile müşterilerin interaktif elektronik ağ aracılığıyla iletişimde bulunduğu bir perakendecilik çeşididir.

E-Perakendecilik aslında; perakendecilerin ürünlerini elektronik ortam üzerinden sattıkları bir perakendecilik formatıdır diyebiliriz. Basitçe, online satış yapmak anlamına da gelebilir. Bu anlamda e-perakendeciliği; sanal mağaza sahiplerinin medya ve internet ortamını kullanarak kullanıcılarıyla iletişim içinde olması, ürün ya da hizmetlerini sanal ortam üzerinden satışa sunması, sergilemesi ve giderek pazarda daha geniş kanallarda aktif olması şeklinde tanımlayabiliriz.

e-perakende


E-perakendecilikte amaç; teknolojilerden yararlanarak tedarik zinciri yönetiminde maliyetleri düşürüp, bilgi ve ürün hizmeti akışını hızlandırarak müşteri tatminiyle birlikte karlılığı artırmaktadır. Elektronik ticaret alanındaki başarılı örnekler, diğer mağaza sahiplerini bu sektöre adım atmaya teşvik etmektedir. Gelişen teknoloji ile geleceğin trendleri arasında e-ticaret olmazsa olmaz iş kolları arasında yerini alacak gibi durmaktadır.


E-Perakendeciliğin Büyüme Süreci

Elektronik perakendeciliğinin hızlı büyüme sürecine girmesindeki temel etkileri şöyle sıralamak mümkündür.

 • Bilgisayar ve internet kullanım oranındaki artış. 
 • Çevrimiçi alışverişin sağladığı faydalar. 
 • Çevrimiçi hizmetlerdeki güvenlik sistemlerinin gelişmesi. 
 • İşyerlerinde bilgisayar kullanımının yaygınlaşması. 
 • Yaşam tarzlarında yaşanan değişiklikler.



E-Perakendeciliğin Gelişmesini Sağlayan Uygulamalar 

Elektronik perakendeciliğin gelişimini ve yayılmasını etkileyen faktörlerin anlaşılması, elektronik perakendecilik uygulamalarına eşsiz katkı sağlayacaktır. Bu aynı zamanda geleneksel mağaza temelli perakendecilikteki yetersizliklerin anlaşılmasına da yardımcı olacaktır. 

Bu faktörlerden önemli olanlardan bazıları; 
 • Bilgiye Erişim 
 • Ürün Kategorisi 
 • Yenilik 
 • Erişim Olanağı
 • Fiyat Bilgisi Girişi
 • Uygunluk


E-Perakendeciliğin Gelişmesini Sınırlayan Uygulamalar

Elektronik perakendeciliğin gelişmesini etkileyen unsurlar yanında bunu engelleyen veya sınırlayan bazı unsurlarda mevcuttur. 

Bu faktörler şunlardır:

 • Deneyim Eksikliği
 • Kişilerarası Güven Eksikliği
 • Sürekli Memnuniyet Eksikliği
 • Yüksek Taşıma Maliyeti
 • Düşük Müşteri Hizmeti
 • Gizlilik ve Güvenlik Eksikliği
 • Yüksek Ölçek Ekonomisi
 • İstikrarlı Müşteri Tabanı Eksikliği
 • Zayıf Lojistik
 • Mağaza Alışveriş Deneyim Eksikliği




Yazar: Eren ŞENOĞUL

Etiketler: Perakende nedir, e-perakendecilik nedir, e-perakendeciliğin tanımı, e perakende
Görüşleriniz

Yorum Gönderme

0 Yorumlar