SOLERA - CHATBOT

E-Perakende İş Modellerinin Sınıflandırılması


Elektronik Perakende
E-Perakende İş Modeli

E-Perakende İş Modellerinin Sınıflandırılması

E-perakende iş modeli, e-ticaret iş modellerinden esinlenerek ortaya çıkmıştır. İş modeli perakendecinin gelir ve kar elde etmek, yatırımın geri dönüşünü sağlamak için gerçekleştireceği tüm faaliyetleri, stratejileri, yönetimin işlevlerini planlaması ve kilit iş süreçlerinin belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Elektronik iş modeli ise bunlara ek olarak, iş süreçlerini bilgisayar, mobil iletişim cihazları, bilişim ve ağ teknolojileri kullanarak sahibine ve kullanıcısına değer yaratacak şekilde tasarlamaktır. (Özmen, 2009)

  • Dağıtım Temelli İş Modelleri
  • Gelir Temelli İş Modelleri

Dağıtım Temelli İş Modelleri

Elektronik Perakendeciler: Webin ticari hayata girişi ile yeni bir perakendeci modeli olarak sanal perakendeciler olarak bilinen saf elektronik temelli perakendeciler

Geleneksel Perakendeciler: fiziksel olarak mağazaları mevcut olan perakendecilere geleneksel perakendeciler denilmektedir.

Doğrudan Perakendeciler: Doğrudan perakendeciler tüketicileri için perakende bir yer sağlayabilmek için dağıtımın farklı bir metodunu kullanır. Doğrudan perakendecilere örnek 1800’lerden beri kullanılan katalogla pazarlamadır.

Melez Perakendeciler: Günümüzde pazarlamacılar, perakendecilik faaliyetlerini sadece geleneksel perakendeciler, doğrudan veya melez perakendeciler olarak sınırlandırmıyorlar. Bu kategoriler arasında perakendecileri üç tane melez uygulaması bulunmaktadır. Bunlar: tıklama ve tuğla perakendeciler, katalog perakendecileri ve elektronik perakendeciler.

Elektronik Perakende


Gelir Temelli İş Modelleri

Reklam Temelli Elektronik Perakendeciler: Perakendeci kendi web sitesinde reklam vermek isteyenlere alan yaratarak gelir elde eder.

Ticari Mal Satışı Yapan Elektronik Perakendeciler: Geleneksel perakendeciler gibi bu gelir iş modelinde; web üzerinden ticari mal satışında bulunulmaktadır.

İşlemlerden Gelir Sağlayan Elektronik Perakendeciler: Bu iş modelinin özü gereği, bu sitelerin amacı ürün çeşitliliği sunmak ve bunu müşteriye doğru zamanda, doğru yerde ve doğru koşullarda sağlamaktır. Bunlara elektronik aracılık yapan perakendecilerde denir.

Üyelik Temelli Gelir Elde Eden Elektronik Perakendeciler: Bazı siteler içeriklerini veya en azından belli bazı bölümlerine erişim için paralı üyelik sistemi kullanırlar. Özellikle içeriği değerli olan araştırma analiz sonuçlarını sunan sitelerdeki bilgilere ulaşmak için bir bedel ödenmesi gerekir. 

Etiketler: E-perakende nedir, e perakende iş modelleri nelerdir, elektronik perakende sınıflandırması
Görüşleriniz

Yorum Gönderme

0 Yorumlar