SOLERA - CHATBOT

Bilişim Suçu ve Gelişimi

Bilişim Suçları

Bilişim Suçu ve Gelişimi

Bilişim Suçu Nedir?

Genel tanımıyla;
‘’Bilişim sistemlerine karşı veya bilişim sistemleri ile işlenen suçlar’’ şeklinde ifade edilir.

Bilişim suçu terimi yerine;
Bilgisayar suçu, internet suçu, elektronik ortamda işlenen suçlar gibi kavramlar da kullanılmaktadır.

Bilişim Suçlarının Gelişimi
 • Bilişim suçlarının başlangıç noktası olarak kablolu yayın hizmetleri, telefon hizmetleri ve tabi internetin kullanıma başlanması gösterilebilir.
 • Bu kavram ilk olarak bilgisayarın da geliştirildiği ABD'de de ortaya çıkmıştır.
 • İnternetin yayılmasıyla birlikte kişisel bilgisayarların da yaygınlaşması ile isteyerek ya da istemeyerek kişisel bilgiler veya ticari sırlar da açıkça ortalarda dolaşmaya başlamıştır.
 • Bilişim sektörünün büyümesiyle birlikte büyümeye devam eden ve gelecekte de devam edeceği düşünülen bilişim suçları, içinde bulunduğumuz dönemde en yüksek noktalardadır.


BİLİŞİM SUÇLARININ SINIFLANDIRILMASI

Bilişim Suçlarının Sınıflandırılması – Tehdit Türleri
 • Bilişim suçları, amaçları; suçu işleyen kişiler; suçun büyüklüğü gibi farklı faktörlere bağlı olarak sınıflandırabilir.
 • Bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişim
 • Bilgisayar yoluyla dolandırıcılık
 • Hesap ihlali
 • Banka kartı dolandırıcılığı
 • Çocuk pornografisi
 • Sahte profil oluşturmaBİLİŞİM SUÇLARINA HUKUKSAL BAKIŞ

Bilişim Suçlarına Hukuksal Bakış
Genel olarak Bilişim Suçları,
Hakaret, 
Rahatsız edici söz ve davranışlar, 
Kişilerin her türlü bilgilerinin çalınması, 
Lisanslı kullanılması gereken hizmetlerin lisanssız olarak elde edilip kullanılması, 
Sahte belge oluşturulması, 
Kredi kartı yolsuzlukları şeklinde sıralanabilir.TÜRKİYE’DE BİLİŞİM SUÇU

 Ülkemizde, bilişim sistem güvenliğinin test edilmesi genel boyutlarda değil, bu konuya hassasiyet gösteren kimi kurumların kendi sistem güvenlikleri ile yapılmaktadır
▪ Özellikle son yıllarda diğer suçlara oranla bilişim suçlarında bir artış görülmektedir.
▪ 2005 yılında bilişim suçu olarak ifade edilebilecek olay sayısı 91 iken, 2007 yılında 206’ya yükselmiştir.
2011 yılı ilk 7 aylık verilerden elde edilen aylık ortalama 2010 yılında elde edilene göre %1,05 bir değişiklik göstermektedir.


Türkiye’deki Düzenlemeler

▪ Ülkemizdeki en önemli bilişim suçları;
▪ Başkalarının adına e-mail göndererek özellikle ticari ve özel ilişkileri zedelemek
▪ Başkalarının adına web sayfası hazırlamak ve bu web sayfasının tanıtımı amacıyla başkalarına e-mail ve mesaj göndermek
▪ Kişisel veya kurumsal bilgisayarlara yetkisiz erişim ile bilgilerin çalınması ve karşılığında maddi menfaat sağlanması
▪ Şirketlere ait web sayfalarının alan adının izinsiz alınması ve bu alan adlarını yüklü miktarda para karşılığında satmak


Görüşleriniz

Yorum Gönderme

0 Yorumlar