E-Ticaret Nedir?

E-Ticaret Nedir | Eren ŞENOĞUL
E-Ticaret Nedir?

E-ticaret nedir? sorusunun cevabı olarak pek çok kaynakta farklı ülkelerin kuruluşları ile uluslararası organizasyonlar tarafından yapılan birbirinden farklı tanımlar bulunmaktadır.

E-Ticaret Nedir?
E-ticaret anlam olarak genellikle internet üzerinden mal ya da hizmet satın alma veya satış yapma olarak tanımlanmaktadır. Kısacası geleneksel ticaret işlemlerinin elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesidir. E-ticaret konusunda pek çok kaynakta farklı ülkelerin kuruluşları ile uluslararası organizasyonlar tarafından yapılan birbirinden farklı tanımlar bulunmaktadır. Bu tanımlardan bazıları;

Elektronik ticaret konusunda pek çok kaynakta farklı ülkelerin kuruluşları ile uluslararası organizasyonlar tarafından yapılan birbirinden farklı tanımlar bulunmaktadır. Bu tanımlardan bazıları;

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’ne göre e-ticaret nedir?; “e-ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.”

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)’na göre; “elektronik ticaret, genel olarak birey ve organizasyonların metin, ses ve görsel imajları kapsayan dijital verilerin aktarımına dayalı olarak ticari faaliyetleri yerine getirmeleridir.”

Avrupa Komisyonu’nun tanımlamasına göre; “elektronik ticaret, işletme faaliyetlerinin elektronik olarak yapılmasıdır. Bu faaliyetler metin, ses ve video verilerinin elektronik olarak işlenmesi ve aktarımına dayanmaktadır. E-ticaret bu boyutuyla mal ve hizmet alımı ve ödemelerinin sayısal olarak yapılmasını kapsamaktadır. Bu faaliyetler hem mamulleri ve hizmetleri hem de geleneksel faaliyetleri kapsamaktadır.”

Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK) tanımına göre; “elektronik ticaret, bireyler ve kurumların internet ya da sınırlı sayıda kullanıcı tarafından ulaşılabilen intranet yazı, ses ve görüntü şeklindeki sayısal bilgilerin işlenmesi iletilmesi ve saklanması temeline dayanan ve bir değer yaratmayı amaçlayan ticari işlemlerin tümünü ifade etmektedir.” Şeklindedir.

E-ticaret, ticari faaliyetlerin biçimine göre dolaylı ve doğrudan ticaret olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dolaylı yöntemde, siparişler elektronik ortamdan verilmekte ama teslimat ve ödeme işlemleri geleneksel yollarla yapılmaktadır. Doğrudan yöntemde, hem siparişin oluşturulması, teslimi ve bedelinin ödenmesi gibi işlemlerinin tamamı çevrim içi olarak gerçekleştirilmektedir. Elektronik ticaret sayesinde pazarlanan ürünlerin satışı daha da kolaylaşacak ve reklam, ürün tanımı, satış öncesi ve sonrası hizmetler ve benzeri kanallar tamamen elektronik ortamda daha efektif kullanılabilecektir. İnternet ve elektronik ticaret sadece mevcut işletmelere fırsatlar sunmamakta, iş kurmak isteyen yeni girişimcilere de büyük fırsatlar vermektedir.


Yorum Gönder

0 Yorumlar