SOLERA - CHATBOT

E-Ticaretin Etkileri

E-Ticaretin Etkileri nelerdir?


E-Ticaretin Etkileri


E-ticaretin etkileri nelerdir? Kişi ve kurumlar üzerindeki olumlu veya olumsuz etkileri nelerdir? Konuları incelenecektir.

E-ticaret, her ne kadar ekonomik bir etki sahibi olarak görünse de aslında sosyal ve kültürel alanlarda da etkiler göstermektedir. Bireyler, toplumlar, firmalar hatta kültürler üzerinde çeşitli etkiler bıraktığı gözlemlenmektedir. E-ticaret ile iş süreçleri kısaldığından, günlük işlerin takibi daha az zaman aldığından ve maliyetlerin azalması ile verimliliğin artmasından kaynaklı olarak birçok alanda etkisini göstermektedir. Elbette ortaya çıkan bu etkilerin hem olumlu hem de olumsuz yanları bulunmaktadır.

Olumlu Etkileri 👍

 • Bilgisayar ağları aracılığı ile gerçekleşen e-ticaret, elektronik ortamdaki iletişimi artırmıştır. Bu özelliği ile işletmelere ve tüketicilere daha ucuz ve kolay bir şekilde ulaşma olanağı sağlamaktadır.
 • Tüm ticari işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi zamanın etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaktadır.
 • E-ticarette ihtiyaç duyulan belgeler elektronik ortamda hazırlanmakta ve bu belgeler ilgili tarafların kullanımına sunulmaktadır. Böylece işlemler en az hata ve kısa bir süre içinde kırtasiye masrafı çıkmadan tamamlanmaktadır.
 • İnternete dayalı e-ticaret ve elektronik dağıtım sistemleri uluslararası ticareti hızlandırmaktadır.
 • E-ticaret, ürünlerin piyasa yapılarını değiştirmekte ve yeni ürünler için yeni pazarlama, dağıtım tekniklerine yol açmaktadır. Müşteri ihtiyaçlarının tespit edilmesi ile birlikte pazardaki talebe hızla yanıt verebilmektedir.
 • Elektronik ticaretin pazarlama ve dağıtım faaliyetleri maliyetlerini düşürmesi nedeniyle, hem ulusal hem de uluslararası platformda rekabet üstünlüğü sağlamakta ve aynı zamanda rekabeti artırmaktadır.
 • Tüketiciler için işlem ve yol maliyeti düşmektedir. Dışarı çıkmadan çok daha az zaman harcayarak kolayca sanal mağazalardan alışveriş yapabilmektedir.
 • E-ticaretle birlikte çalışma hayatında yeni birçok iş, görev ve unvanlar ortaya çıkmıştır.Olumsuz Etkileri 👎

E-ticaretin her ne kadar olumlu yönleri çok olsa da olumsuzlukları da bulunmaktadır. Elektronik ticaretin geçmişi çok eskilere dayanmadığı için yasal, teknolojik ve kurumsal eksiklikleri bulunmaktadır. Yirminci yüzyılın son çeyreği bilgi çağı, yirmi birinci yüzyıl ise bilgiyi yönetme çağı olarak adlandırılmaktadır.

 • E-ticaret, yeni birçok iş, görev ve unvanlar ortaya çıkarırken, aynı zamanda organizasyonlarda geleneksel ticarette rol alan bazı unsurların ortadan kalkmasına ve dolayısıyla işsizliğe neden olabilmektedir.
 • E-ticaretin süreçleri göz önüne alındığında, teknik alt yapısı nedeniyle denetime müsait bir nitelikte değildir.
 • İnternete girmek için herhangi bir yasal izne, başvuruya veya onay gibi işlemlere gerek yoktur. İnternetin hukuki bir anlamda sahibi yoktur, dolayısıyla internet kullanımından ortaya çıkabilecek suistimalleri, aşırılıkları ve usulsüzlükleri denetleyecek ve yaptırım uygulayabilecek bir merkezi otorite bulunmamaktadır.
 • E-ticarete olan güvenin henüz yeterince sağlamamış olması nedeniyle tüketiciler şüpheyle yaklaşmaktadır.
 • Bir ürünle alakalı ne kadar bilgi paylaşılırsa paylaşılsın tüketicilerin satın almadan önce herhangi bir deneyim yaşamasına izin vermediğinden dolayı talep düşüktür.
 • E-ticaretin gerçekleşebilmesi için mutlaka elektronik cihazlara ihtiyaç vardır.
 • Yeni bir iş alanı olduğu için işinde uzman kişilerin bulunması geleneksel ticarete göre daha zordur.
 • E-ticaret platformunda karşılaşılan herhangi bir sorun satışın durmasına sebep olabilir.
 • En önemli sorunlarından bir tanesi de bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılma riskinin kolay olmasıdır.


Etiketler: E-ticaretin etkileri nelerdir, e-ticaretin olumlu etkileri, e-ticaretin olumsuz etkileri, e ticaretin etkileri, e ticareletin olumlu ve olumsuz etkileri, e ticaret nelerden etkilenir, e ticaret neleri etkiler, neden e ticaret

Görüşleriniz

Yorum Gönderme

0 Yorumlar